0 0
0 0
Read Time:1 Minute, 38 Second

Szanowni Państwo,

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi odbyła się Konferencja pt.: „Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem”, objęta współpatronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Związku Miast Polskich. W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Marszałka Województwa Łódzkiego, a także łódzkich środowisk naukowych.

Konferencja odbyła się w związku z zakończeniem Projektu pn.: „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych” realizowanego w imieniu Miasta Łodzi przez Łódzki Ośrodek Geodezji. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV, Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Celem ww. projektu było:

 • podniesienie efektywności zarządzania w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami, podniesienie
 • efektywności procesów decyzyjnych i skrócenie czasu realizacji procedur w obszarze Gospodarowania Mieniem,
 • podniesienie jakości, efektywności i zakresu świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi usług publicznych, przy
 • jednoczesnym obniżeniu ich kosztów, usprawnienie obsługi interesantów Urzędu Miasta Łodzi.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu umożliwiły:

 • utworzenie centralnej bazy danych nieruchomości opartej na jednym rozwiązaniu informatycznym,
 • ujednolicenie definicji, słowników i procesów związanych z tematem nieruchomości,
 • eliminację redundancji danych – raz wprowadzona informacja będzie wykorzystywana w dalszych procesach (przepływ informacji); z tych samych informacji korzystać będą różne komórki organizacyjne UMŁ oraz jednostki organizacyjne
 • miasta
 • ułatwienie dostępu do informacji o nieruchomościach,
 • aktualizację danych o nieruchomościach w miejscu powstania informacji,
 • opracowywanie analiz z zakresu gospodarki nieruchomościami miasta Łodzi do celów zarządczych, sprawozdawczych i kontrolnych.

Działania te miały na celu przeciwdziałać negatywnym czynnikom i problemom funkcjonowania administracji publicznej oraz wspierać rozwój informatycznych instrumentów zarządzania miastem i rozwój e-administracji.

Celem konferencji była przede wszystkim wymiana doświadczeń i uzyskanie społecznej akceptacji do wykorzystywania przez administrację publiczną oraz społeczeństwo informacyjne portali i podportali z zakresu przestrzennych baz danych.

Podczas Konferencji zostały wygłoszone interesujące referaty związane z jej tematyką.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %